Oliefri

En lang række at de kompressorer og vakuumpumper som FLAIRMO forhandler er baseret på en oliefri teknik. Dvs at under komprimering eller evakuering af luften opstår der ingen yderligere foruerening af luften f.eks. via olie til køling.

Den akkumuleret luft i tryktanken er derfor lige umiddelbart så ren som den indsugede luft fra omgivelserne. Pga. vanddamp/fugt i atmosfæren opstår der dog kondensvand under komprimeringen som når det akkumuleres i en trykbeholder kan forårsage vækst af mikroorganismer, korrision mm. Dette kan udgåes vha. af tørluftsystemer (se afsnit om tør luft).

Indenfor mange forskellige applikationer stilles der krav om at luften skal være oliefri men ikke nødvendigvis tør. Pga. af pumpernes konstruktion er det desværre i mange tilfælde svært at få en oliefri og støjsvag pumpe samtidigt. Derfor tilbydes mange af de oliefrie kompressorer som varianter i støjdæmpende kabinet løsninger.

Udover luftkvaliteten har de oliefrie kompressorer den store fordel at de ofte er langt mindre vedligeholdelseskrævende, da der f.eks. ikke skal efterfyldes olie.

Download