Tør luft

Pga. vanddamp/fugt i atmosfæren opstår der kondensvand under komprimering af luften som når det akkumuleres i en trykbeholder kan forårsage vækst af mikroorganismer, rust mm.
Dette kan udgåes vha. af et effektivt tørluftsystem.

FLAIRMO tilbyder flere kompressormodeller med effektivt lufttørring.
EKOM modellerne tilbyder tørring vha. af enten membrantørrer eller 2 kolonne adsorptionstørrer, hvor luften udtørres ved hjælp af små silikagel kugler som luften passerer forbi.

Til DÜRRs produktprogram tilbydes visse modeller med membrantørrer. Membrantørrerne udtørrer luften vha. et mini rørsystem, hvor fugten diffunderer ud igennem og ledes væk fra den akkumulerede luft.

FLAIRMO kan også tilbydes ”stand alone” adsorptionstørrer, med eller uden dugpunktsovervågning og alarm. Adsorptionstørrerne kan også leveres i en udgave der leverer CO2-fri luft. Adsorptionstørreren monteres efter kompressoren på luftstrengen i selve trykluftinstallationen.

Tørheden af luft defineres vha. trykdugpunkt. Udanset dit behov for et givent trykdugpunkt (graden af tørhed) kan FLAIRMO leverer en passende løsning der lever op til klassificeringen ifht. Trykluftstandarden ISO 8573.1:2001.

Den tørre trykluft benyttes bl.a. indenfor dental og medico industrien, til tryksætning af radio/tv antenner og telekabler, samt indenfor generel industri hvor vand i luften ikke er hensigtsmæssigt.

Download